Det goda köttet från Finland

Med marknadssatsningen ”The purest meat on the planet?” är Atrias mål att etablera finskt kött som det självklara alternativet till svenskt.

 

Finland har bra förutsättningar för lantbruk och djuruppfödning med näringsrik jord, friskt grundvatten och ren luft. Här finns även en god djuromsorg med liknande krav som i Sverige och med en antibiotikaanvändning som är näst lägst i EU, efter Sverige. Det finska köttet har också en fördel i Sverige eftersom transporterna blir kortare vilket är en viktig parameter ur klimathänseende. 

 

Full spårbarhet 
Tryggheten i att välja Atrias finska kött är att vi äger hela kedjan och har full kontroll och spårbarhet. Vi har ett nära samarbete med bönderna på de kontrakterade gårdar som föder upp Atrias grisar och nötdjur. Vi har ett eget åkeri med chaufförer och har därför full övervakning av även transporterna. Det är Atrias egna chaufförer som åker till gårdarna och hämtar djuren samt levererar till dagligvaruhandeln och kunder, och till oss i Sverige. Så här kan vi verkligen säga att vi har fullständig kontroll från gård till bord. 

 

Eftersom vi inte är självförsörjande av kött i Sverige och är det finska ett tryggt och hållbart alternativ. Här hittar du vårt utbud.

 

forpackning-ny-design2.jpg